Botox - Injectables - Fillers

Borstvergroting

Wanneer kan een borstvergrotende operatie worden uitgevoerd?

Over het algemeen komt een vrouw pas in aanmerking voor een borstvergrotende operatie, als er zekerheid bestaat dat geen verdere spontane borstvorming zal plaatsvinden. Dit zal normaal gesproken rond het 18e levensjaar beoordeeld kunnen worden. In de praktijk vragen veel vrouwen om borstvergroting na voltooiing van het gezin.

 

In principe wordt een borstvergrotende operatie niet vergoed door uw verzekeraar.

 

De operatie

De operatie duurt ongeveer een uur en vindt plaats onder narcose; de opnameduur kan vari�ren van een tot twee dagen.

 

In de oksel, de huidplooi onder de borst of in de tepelhof wordt een huidsnede van gemiddeld 3 tot 4 centimeter lengte gemaakt. Afhankelijk van de vorm van uw borst, wordt in overleg met u besloten welke techniek zal worden toegepast. Vervolgens wordt achter de klier of onder de grote borstspier een holte gemaakt, waarin de prothese wordt geplaatst.

 

In iedere borst wordt een drain (een slangetje waardoor het wondvocht kan afvloeien) aangebracht; het wondvocht wordt in twee plastic flessen opgevangen en wordt gemiddeld na enkele uren tot maximaal 24 uur, verwijderd. De littekens die ontstaan, zijn meestal later nauwelijks zichtbaar.

 

Na de ingreep blijft het geven van borstvoeding mogelijk. U hoeft bij het sporten niet extra voorzichtig te zijn, omdat u prothesen heeft; het ge�mplanteerde materiaal kan namelijk net zoveel verdragen als uw eigen weefsel. De prothesen hebben geen invloed op het ontstaan van kanker. Bij zelfonderzoek naar knobbeltjes in de borst, vormt de prothese geen belemmering; omdat het borstweefsel meer naar voren is gekomen, zal een eventuele oneffenheid juist eerder voelbaar zijn.

 

Tijdens het eerste gesprek wordt onder meer met u besproken hoeveel de borsten zullen worden vergroot. U krijgt te horen welke maat bh u bij de opname kunt meenemen.

 

Na de operatie

Na de operatie heeft u een infuus; die mag er al snel uit en dan kunt u uit bed; de twee plastic flesjes waar wondvocht in wordt afgezogen, kunt u met u meedragen. Na enkele uren tot maximaal een dag, kunnen deze drains worden verwijderd, waarna u naar huis kunt.

 

De hechtingen worden een week na de operatie verwijderd. Tot die tijd moet u het verband dagelijks verwisselen. Bij ontslag krijgt u een recept voor verbandmiddelen mee, om u zelf thuis te verbinden. U mag baden en douchen, echter alleen met een desinfecterende zeep.

 

Over de borstprothese

Het menselijk lichaam reageert op het inbrengen van een vreemd voorwerp met afkapseling door een bindweefsellaagje. Rond iedere ingebrachte borstprothese wordt door het lichaam een kapsel van bindweefsel gevormd. Indien de vorming van dit bindweefsel overmatig is, spreekt men van kapselvorming. Het gevolg hiervan is dat de borst abnormaal rond en stevig zal aanvoelen.

 

In onze serie van meer dan 2500 patienten is het risico voor kapselvorming circa 3 %. Zoals u wellicht weet, zijn er meerdere prothesen op de markt. Met u wordt besproken welke prothese in uw geval het best kan worden gebruikt. Over het algemeen gebruiken wij siliconenprothesen in de verschillende typen van het merk McGhan.

 

In de jaren 90 is de siliconenborstprothese in opspraak geweest. Er zijn vrouwen die menen door siliconen ziek te zijn geworden. Auto-immuunziekten, zoals reuma en vermoeidheidsklachten, werden toegeschreven aan de siliconen. Wereldwijd uitgebreid wetenschappelijk onderzoek hiernaar heeft aangetoond dat er geen verband bestaat tussen deze zogenaamde autoimmuunziekten en borstprothesen. Bij vergelijking van de gezondheidstoestand van groepen vrouwen met en zonder prothesen, konden geen verschillen worden vastgesteld.

 

De huidige medische opvatting is dat er geen aanwijzingen zijn dat inwendige siliconenborstprothesen een risico opleveren voor de gezondheid. De fabrikant geeft op de thans geproduceerde prothesen een levenslange garantie.

 

Mocht u twijfelen of er iets aan de hand is met uw prothesen, na bijvoorbeeld een ongeluk of een val, dan kan door middel van een MRI-onderzoek worden nagegaan of de prothesen nog intact zijn.

 

Controle

Een week na de operatie komt u voor het verwijderen van de hechtingen en voor controle op de polikliniek. Als de hechtingen eruit zijn, kunt u weer een gewone zeep gaan gebruiken. Gedurende ten minste vier tot zes weken na de operatie is het aan te bevelen om zowel overdag als s nachts een steunende beha te dragen, vermijd gedurende deze periode zwaar tillen en overmatig gebruik van uw armen. Houd hier rekening mee en regel tijdig dat u hulp heeft.

 

Drie maanden na de operatie volgt een tweede controle. Een laatste controle wordt een jaar na de operatie uitgevoerd, hierna adviseren wij u om iedere 5 jaar uw borsten te laten controleren.